Energiatodistus

Energiatodistus

Energiatodistuksen avulla kuluttajat voivat vertailla rakennusten energiatehokkuutta.

Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Jotta energiatehokkuuden arviointi ja vertaaminen muihin vastaaviin rakennuksiin olisi mahdollista, energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö. Kiinteistön lämmitysmuoto ei vaikuta rakennuksen saamaan energialuokkaan.

Energiatodistuksessa kuvataan rakennuksen energiatehokkuutta asteikolla A – G; energiatodistus auttaa kehittämään rakennuksen energiatehokkuutta ilmastolle ja asukkaalle suotuisampaan suuntaan. Energiaselvityksellä päästään kohti laajempaa tarkastelua: siinä selvitetään tarkasti energialaskennan lähtötiedot ja tulokset, rakennuksen kokonaisenergiankulutus, kesäajan huonelämpötila, tarvittaessa jäähdytysteho kun rakennuksessa on jäähdytys, lämpöhäviöiden määräystenmukaisuus, mitoitustilanteen mukainen lämmitysteho, ja osaksi energiaselvitystä liitetään mukaan myös energiatodistus.