Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksen tarve todetaan tavallisimmin kiinteistössä oleskelevien tai työskentelevien terveysoireiden vuoksi. Tällöin tulisi selvittää sisäilmaston mahdollinen vaikutus ihmisten oireiluun.

Sisäilman laadun selvittämiseen käyttämiämme tutkimuksia ja selvityksiä; sisäilmatutkimuksen sisällön määrittäminen on ammattilaisen tehtävä, eikä sitä edellytetä tutkimuksen tilaajalta. Sisäilmatutkimuksen tarpeen ja sisällön määrittämiseksi onkin usein tarpeen tehdä aluksi asiantuntijakäynti kohteessa, jonka perusteella laaditaan tutkimussuunnitelma ja -tarjous.

Sisäilman laadun selvittämiseen käyttämiämme tutkimuksia ja selvityksiä, mm:

  • mikrobipitoisuuden selvittäminen ilmasta, materiaaleista tai pinnoilta
  • sisäilman kosteus- ja lämpötilamittauksia
  • ammoniakkipitoisuuden määrittäminen ilmasta
  • haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksien määrittäminen
  • PCB-, PAH- ja lyijynäytteiden tutkiminen
  • pöly- ja kuitututkimukset
  • asbestikartoitukset